Izabela Modelska-Woźniak

Specjalistka w zakresie Alergologii i Pediatrii

Dni przyjęć Godziny przyjęć
Piątek  10:00 -14:00

Przyjmuje od grudnia 2016. Prosimy o potwierdzenie dnia i godzin przyjęć w naszej Rejestracji

Dyplom lekarza  Warszawskiej Akademii Medycznej w 2001 r. Po uzyskaniu dyplomu praca jako asystent w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego przy ul. Działdowskiej (obecnie Szpital Pediatryczny z nową siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 63A) – specjalizację z pediatrii i alergologii.

Członkini Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Alergologii Immunologii Klinicznej (EAACI), regularnie uczestnicząca  (również jako wykładowca) w szkoleniach i konferencjach z dziedziny pediatrii i alergologii .

“Praca w Klinice Alergologii i Pneumonologii oraz w poradni alergologicznej pozwoliły mi poznać różne oblicza chorób dziecięcych i alergicznych, a szkolenie pod okiem wybitnych specjalistów pediatrii, alergologii i pulmonologii nauczyło, jak diagnozować i leczyć te choroby zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Obszar moich zainteresowań to profilaktyka alergii i infekcji, diagnostyka oraz leczenie i pacjentów z alergią pokarmową, astmą oskrzelową u dzieci i dorosłych, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry oraz prowadzenie immunoterapii u dzieci dorosłych”.

W ramach diagnostyki alergologicznej Pani Doktor wykonuje m.innymi punktowe testy skórne, testy płatkowe i tw. „patch testy” (alergia pokarmowa).

Przykładowe schodzenia dzieci i dorosłych którymi zajmuje się Pani Doktor:

astma oskrzelowa,

pyłkowica,

alergiczny nieżyt nosa i spojówek,

alergia pokarmowa

wyprysk ,

atopowe zapalenie

skóry,

pokrzywka

nawracające infekcje,

przewlekły kaszel,

nagłe reakcje(wstrząs) po ukąszeniach owadów, spożyciu pokarmów lub leków.