Biopsja gruczołu krokowego

Jaki jest cel wykonania biopsji stercza?

Wycinki pobrane podczas biopsji prostaty utrwalane są w formalinie a następnie po odpowiednim opracowaniu oceniane przez patomorfologa pod mikroskopem.
Biopsja gruczołu krokowego jest badaniem stosowanym do rozpoznawania raka gruczołu krokowego.

Kogo urolog może skierować na biopsję stercza?
• pacjenta z podejrzeniem raka prostaty z podwyższonym poziomem PSA
• pacjenta, u którego stwierdził nieprawidłowość w badaniu DRE
• pacjenta, który miał wcześniej biopsję prostaty z prawidłowym wynikiem histopatologicznym, u którego utrzymuje się podwyższone stężenie PSA
• pacjenta po wcześniejszej biopsji prostaty, która nie wykazała komórek nowotworowych lecz stwierdzono w niej komórki o nieprawidłowej budowie.