jonoforeza

Metoda podawania leków wykorzystująca przemieszczanie się jonów leczniczych

w polu elektrycznym stałym.  Jony wprowadzone przez skórę z ładunkiem elektrycznym

przemieszczają sie głównie droga przewodów potowych i mieszków.

Jony o ładunkach takich samych jak elektrody, pod którymi sie znajdują  zostają odepchnięte od niej i przemieszczają  się w głąb tkanek w kierunku przeciwległej elektrody o przeciwnym ładunku.

Cel stosowania:

-uzyskanie efektu przeciwbólowego, przeciwzapalnego

-poprawa ukrwienia

-pobudzenie, resorpcja płynów

-pobudzenie tkanki do regeneracji

-przeciwdziałanie powstawaniu zrostów i przykurczów