Medycyna pracy

Diagnostyka w Credomed           Realizujemy usługi medyczne w zakresie Medycyny Pracy :

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich zawodów
 • badania psychotechniczne
 • konsultacje specjalistów
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne (nosicielstwo), wydajemy orzeczenia.
 • Badania psychologiczne kierowców zawodowych i amatorów na wszystkie kategorie Prawa Jazdy
 • niezbędne do przedłożenia w wydziale komunikacji.
 • Konsultacje lekarzy specjalistów niezbędne do wystawienia zaświadczeń przez lekarza orzecznika medycyny pracy.
 • Badania laboratoryjne w bardzo szerokim zakresie
 • Zaświadczenia do szkoły i na uczelnię dla uczniów i studentów.
 • Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.
 • Zaświadczenia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • Zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy.
 • Zaświadczenia dla osób obsługujących monitor ekranowy.
 • Orzeczenie o zdolności do posiadania broni.
 • Wykonujemy wszystkie badania zlecone przez lekarza medycyny pracy potrzebne do wydania orzeczeń i zaświadczeń.

Umowy dla Firm w zakresie Opieki Profilaktycznej i Medycyny Pracy

 • Zgodnie z przepisami Pracodawca jest zobowiązany do posiadania umowy z wybranym podmiotem leczniczym na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom.
 • Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.