Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

APTT (krew)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -