Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Morfologia krwi

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -