Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Cholesterol HDL (surowica)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -