Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Cholesterol LDL (surowica)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -