Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Estradiol, E2 (surowica)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -