Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Fibrynogen (krew)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -