Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Glukoza (mocz/osocze)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -