Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

HCG-beta (mocz/surowica)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -