Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Różyczka IgG, ocena ilościowa (surowica)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -