Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Zabiegi i czas ich trwania w jednym miejscu(lista)

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

I KINEZYTERAPIA

1. Ćwiczenia indywidualne 30 min
2. Ćwiczenia korekcyjne 30 min
3. Ćwiczenia w odciążeniu 30 min
4. Ćwiczenia bierne
5. Ćwiczenia czynno-bierne
6. Ćwiczenia czynne
7. Ćwiczenia izometryczne
8. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
9. Nauka czynności lokomocji
10. Kinesiology taping
11. Stretching
12. Terapia Manualna

II FIZYKOTERAPIA

1. Pole magnetyczne 15 min
2. Laseroterapia 4 min
3. Ultradźwięki 4 min
4. Fonoforeza 4 min
5. Krioterapia miejscowa 3 min
6. Lampa solux 15 min
7. Masaz wirowy kończyn 15 min
8. Elektrostymulacja 15 min
9. Prądy diadynamiczne 12 min
10. Prądy tens 15 min
11. Prądy interferencyjne 15 min
12. Prądy trauberta 15 min
13. Galwanizacja 15 min
14. Jonoforeza 15 min
15. Fala uderzeniowa 4000 uderzeń (czas od 5 do 15 min)

III MASAŻ

1. Częściowy: odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, kończyn górnych i dolnych 15 min
2. Całego kręgosłupa 30 min
3. Tkanek miękkich 30 min
4. Limfatyczny częściowy 20 min
5. Limfatyczny całościowy 1 h