Przyjmujemy pacjentów z uprawnieniami:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Ćwiczenia indywidualne

Uprawnienia:

logo - logo - logo - logo - logo - logo -

Gimnastyka lecznicza, wykorzystywana w leczeniu np. wad postawy, schorzeń narządu ruchu, bólu różnego pochodzenia, w szczególności bólu kręgosłupa, stawów i mięśni. Kinezyterapia to leczenie ruchem wykorzystywane w przypadku schorzeń układów np. nerwowego, oddechowego, krążenia oraz układu mięśniowo-szkieletowego.

Indywidualna praca terapeuty z pacjentem w celu dostosowania programu ćwiczeń do jego specyficznych potrzeb i możliwości.